Termeni și Condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

UTILIZAREA SITE-ULUI

Toţi vizitatorii acestui site sunt bineveniți şi îi invităm să revină ori de câte ori simt nevoia, dar am dori să ţină cont de faptul că există anumite reguli ce trebuie respectate.

TERMENI ȘI CONDIȚII

PRIVIND UTILIZAREA WEBSITE-ULUI ȘI A CONTINUTULUI ACESTUIA

Acest website (denumit în continuare site) este administrat de către SC TVSAT 2002 SRL.

Folosirea acestui site implică acceptarea acestor termeni şi condiții. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, vă recomandăm citirea cu atenție a termenilor şi condițiilor.

Firma SC TVSAT 2002 SRL îşi asumă dreptul de a face modificări ale prevederilor fără o notificare prealabilă.

 Drepturile de autor

Conținutul acestui site – texte, imagini, logo-uri, elemente grafice, baze de date – este proprietatea  SC TVSAT 2002 SRL și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor (Legea nr 8/1996). Folosirea fără acordul SC TVSAT 2002 SRL a oricărui element din cele enumerate se pedepsește conform legilor în vigoare.

 Declinarea responsabilității

SC TVSAT 2002 SRL nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută responsabilă pentru pagubele apărute prin folosirea în orice fel a produselor și serviciilor achiziționate prin intermediul acestui site. SC TVSAT 2002 SRL încearcă să prezinte cât mai complet posibil produsele și serviciile comercializate (poze, caracteristici tehnice, preț etc.), dar nu garantează că descrierea acestora sau orice conținut al acestui site este exact, complet actualizat sau fără erori.

Website-ul poate să conţină defecțiuni tehnice sau greșeli ori omisiuni tipografice. SC TVSAT 2002 SRL  nu este răspunzătoare pentru nicio eroare de natură tipografică, fotografică, tehnică sau legată de prețuri (incluzând, dar fără limitare la prețuri greșite ale produselor) care apar listate pe Website-ul nostru. SC TVSAT 2002 SRL  îşi rezervă dreptul de a face modificări, sau îmbunătățiri ale Website-ului şi ale produselor sau programelor descrise în astfel de informații, în orice moment, fără vreo notificare prealabilă.

Website-ul şi materialele conținute sunt furnizate de noi numai în scop informativ. SC TVSAT 2002 SRL  nu garantează în niciun fel calitatea Website-ului din punct de vedere tehnic și funcțional și nici lipsa virușilor care ar putea exista pe website. SC TVSAT 2002 SRL  nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de către dumneavoastră provenind din disfuncționalități ale website-ului tvsat.ro.

Este strict interzis să folosiţi sau să contactați acest site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conţinutului sau securității acestuia sau pentru a discredita echipa SC TVSAT 2002 SRL  sau partenerii săi, produsele, serviciile şi angajații acestora. Acest site este oferit în actuala formă fără alte garanții.

Acest site utilizează cookie-uri.

Cookie-urile sunt fragmente de text plasate în computerul dumneavoastră de către site-urile pe care le vizitați. Această tehnologie de stocare automată a datelor este foarte răspândită și se folosește pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de operare, pagina sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul s-a conectat la site-ul https://tvsat.ro/, cu scopul de a înțelege cum folosesc vizitatorii această pagină de web. Cookie-urile ne ajută să adaptăm conținutul website-ului în funcție de nevoile dumneavoastră.

Informațiile prezentate în continuare au scopul de a vă aduce la cunoștință mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea „cookie”-urilor utilizate de către site-ul nostru. În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, iar ele nu se regăsesc mai jos, ne puteți contacta la: office@tvsat.ro.

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile care urmează:

 Cum și de ce folosim cookie-uri?

Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea site-ului nostru și pentru a întelege mai bine modul in care vizitatorii utilizează acest site. Stocarea de cookie-uri pe calculatorul dumneavoastră ne oferă o modalitate ușoară și convenabilă pentru a personaliza sau a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru și pentru a face următoarea vizită mai plăcută. Noi nu folosim cookie-uri pentru a colecta informații personale, cum ar fi numele dumneavoastră, cu toate acestea, putem face legătura între informațiile conținute într-un cookie și informațiile dumneavoastră cu caracter personal colectate prin alte mijloace (de exemplu, formularele de înregistrare).

 Cum pot modifica setările mele cookie?

Puteți modifica în orice moment setările dumneavoastră cookie, făcând click pe Schimbați consimțământul dumneavoastră | Retragere consimțământ. Dacă faceți acest lucru, vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil să nu vă puteți înregistra pe site-ul nostru sau să folosiți alte funcții care necesită înregistrarea sau colectarea de informații.

 Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?

 • Cookie-urile necesare. Cookie-urile care asigură buna funcționare a site-ului.

POLITICILE DE CONFIDENȚIALITATE/

PROTECȚIA DATELOR PEERSONALE

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului

SC TVSAT 2002 SRL, cu sediul social în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Costieni, bl. 8, etaj 10, ap. 42, județul Buzău, având Cod Unic de Înregistrare 14763924, în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului tvsat.ro, respectă confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care acceseaza site-ul web. În acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile care sunt introduse în bazele noastre de date sunt utilizate numai în scopuri determinate, explicite și legitime.

 1. Definiții:
 2. ANSPDCP = Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 3. date cu caracter personal” înseamna orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoană vizata”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 4. prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 5. restricționarea prelucrarii” înseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 6. operator” înseamna persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreuna cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 7. persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 8. destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
 9. consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
 10. Drepturile utilizatorilor site-ului

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal obținute prin intermediul site-ului tvsat.ro este realizată cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor sau ”RGPD”)

SC TVSAT 2002 SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform RGPD), și anume:

 • Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile).
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Pentru orice informări sau solicitări in baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, vă puteți adresa societății SC TVSAT 2002 SRL la adresa de email: office@tvsat.ro

 1. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării. Categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate de către SC TVSAT 2002 SRL

Prin completarea formularelor puse la dispoziție pe site-ul web tvsat.ro vă exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de SC TVSAT 2002 SRL, atât manual cat și automat, în scopul de a fi contactat de SC TVSAT 2002 SRL cu privire la solicitarea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile RGPD.

Dacă nu sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie prelucrate, aveți dreptul și libertatea de a nu completa formularele disponibile și de a nu accesa site-ul tvsat.ro.

În momentul completării formularelor disponibile pe www.tvsat.ro, SC TVSAT 2002 SRL va colecta date cu caracter personal, oferind informații cu privire la scopul colectării fiecare date personale ce se solicită.

SC TVSAT 2002 SRL poate primi, de asemenea, și înregistra, pe serverele sale informațiile referitoare la adresa IP și informațiile cookie ale site-ului solicitat. Aveți opțiunea de a seta browserul de internet astfel încât acesta să respingă anumite cookies. În acest caz, ar putea exista însa un impact negativ asupra navigării dvs. pe site-urile SC TVSAT 2002 SRL.

 1. Protecția datelor cu caracter personal. Perioada de retenție a datelor

SC TVSAT 2002 SRL nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului sau, cu excepția angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane împuternicite cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele SC TVSAT 2002 SRL sau pentru a furniza servicii promovate pe site-urile societății, sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a societății sau a angajatilor ori contractorilor/paretenerilor acesteia.

SC TVSAT 2002 SRL a implementat măsurile organizatorice și de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD.

SC TVSAT 2002 SRL, împreună cu colaboratorii săi, și-a asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

Totodata, SC TVSAT 2002 SRL acordă acces la datele cu caracter personal, angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor (persoane împuternicite), doar în conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai SC TVSAT 2002 SRL, care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile politicilor și procedurilor de confidențialitate și de securitate a datelor cu caracter personal semnând declarații și acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului SC TVSAT 2002 SRL sunt reținute pe o perioadă cuprinsa între 3 și 10 ani (în funcție de scopul colectării datelor personale), utilizatorii fiind informați de fiecare dată când furnizează datele lor personale cu privire la perioada exactă de retenție.

 1. Modificări ale politicii de confidențialitate

Dacă va considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, SC TVSAT 2002 SRL va publica respectivele modificări în această pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și modul în care acestea sunt utilizate.

Dacă aveți întrebari cu privire la politica de confidențialitate, vă rugăm să ne scrieți pe e-mail, la adresa: office@tvsat.ro

© Drepturi de autor - TVSat 2002 - Created by